Rezervácia pobytu

 
 

 

HOTEL TOLIAR  
Štrbské Pleso 21 
059 85   
   tel.: ++421 52 4781011   
tel.: ++421 52 4781012   
 tel.:++421 911 236 386

tel.: ++421 918 694 874   
Email:

Pulpit rockGPS súradnice :
N 49
º 07' 08.4“
E 20º03' 72.7“

Oznámenie o realizácii projektu a pridelení nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu


Názov prijímateľa: KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Názov projektu: Kvalitný personál – kvalitné hotelové služby
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Vysoké tatry / Poprad / Prešovský samosprávny kraj
Trvanie projektu: 10/2010 – 09/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 166 047,93 EUR

Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba: Ján Renko
Telefón: 052/4492 192, Fax: 052/4492 193
E-mail: renko@tatry-toliar.sk
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a rozvoja odborných a sociálnych kompetencií zamestnancov hotela Toliar.
Špecifické ciele projektu:
Vytvorením nových pracovných miest zvýšiť personálnu kapacitu na potrebnú úroveň.
Zlepšenie profesionálnych počítačových, jazykových a sociálnych zručností zamestnancov na požadovanú úroveň.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Priestor pre vašu príležitosť